تماس با ما

شرکت مهندسی و ساخت بانژبام

شرکت بانژبام بر این باور است ( افزایش رضایت مشتریان، تحویل به موقع، افزایش کیفیت محصولات وآگاهی پرسنل و بهبود مستمر ) هدف اساسی و حتی آرمانی شرکت است.
لذا برای تحقق این مهم، بهبود فراگیر با هدف بهینه سازی کلیه فرآیندها را به مثابه کار پایه فعالیتهای سازمانی خود برگزیده است .
لذا مدیریت شرکت همه کارکنان گرامی را به اجرای بی کم و کاست این خط مشی کیفی فرا می‌خواند و بر این آرزوست که بتواند انجام فعالیتهای شرکت را همواره با افتخار ملی، عشق به کار و امید به پیشرفت و آرمانهای بزرگ درآمیزد.

فکس : ۲۲۵۹۳۹۷۲
تهران – خیابان دولت – چهار راه قنات- پلاک۲۸۷ – طبقه ۴ واحد ۱۶ – کدپستی: ۱۹۳۹۸۳۴۴۷۴
تلفن: ۲۲۵۴۶۵۴۲ – ۲۲۵۷۷۵۲۶
info@banejbam.com | banejbam@yahoo.com