شرکت عمرانی بانژبام

درباره ما

شرکت بانژبام به پشتوانه سوابق و تجربیات مدیران خود و با اتکا به در اختیار داشتن نیروی کار ورزیده و تجهیزات و ماشین آلات مناسب در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۱ به شماره ثبت ۴۰۷۳۳۹ تاسیس گردید و نظر به انجام پروژه های قابل توجه در زمینه ابنیه فنی و صنعتی، عملیات خاکی، سازه های بتنی و فلزی، محوطه سازی و …، سابقه و تجربه مناسبی در زمینه انجام امور پیمانکاری مهندسی، طراحی و ساخت کسب نموده است و دانش فنی و پرسنل متخصص این شرکت، با رویکرد به مدیریت کیفیت و انجام علمی و صحیح پروژه های مهندسی و ساخت، دانش مدیریت پروژه و مدیریت دفتری و فنی، توانسته است به نحو احسن پاسخگوی نیازهای مهندسی و فنی پروژه ها باشد.

شرکت مهندسی و ساختمانی بانژبام

اجرای سدهای خاکی

شرکت عمرانی بانژبام

عملیات خاکی و پایدار سازی گود برداری

شرکت عمرانی بانژبام

عملیات خاکی ومحوطه سازی وراه سازی وآسفالت

null

اجرای سازه های فلزی و سوله

شرکت مهندسی و ساختمانی بانژبام

اجرای ساختمانهای اداری درمانی تجاری و مسکونی

شرکت عمرانی بانژبام

اجرا و تعمیرات سازه های خاص آبی

شرکت مهندسی و ساختمانی بانژبام

اجرای ساختمانهای پیش ساخته

شرکت عمرانی بانژبام

اجرای تعمیر و بازسازی واحدهای اداری تجاری مسکونی

گواهینامه صلاحیت

رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری

sep-line-white