علی برادران

null

علی برادران

مدیریت پروژه ها

جزییات تحصیلی:

کارشناس مهندسی عمران – عمران ؛ دانشگاه آزاد اراک ۱۳۸۸

توانایی ها:

مدیریت پروژه، سرپرستی دفتر فنی، کلیه امور صورت‌وضعیت، برنامه ریزی و کنترل پروژه، برآورد و پیشنهاد قیمت، آنالیز بها، تهیه سازمان اجرا، اجرای عملیات خاکی، راه، ابنیه و پروژه های صنعتی، مهندسی کارگاهی، امور پیمان.سر پرست کارگاه،

مهارت های کامپیوتری

Office-Taksa-Tadkar-MSP-AutoCad

سوابق کاری مرتبط:

timeline_pre_loader

1392- 1399

شرکت: بانژبام

پروژه: بهسازی فرودگاه بین المللی مهرآباد

پست سازمانی: مدیر پروژه

پروژه: بسازی فرودگاه یاسوج

پست سازمانی: مدیر پروژه

پروژه: تکمیل بخشی از ساختمان شماره ۲ عمران دانشگاه علم و صنعت با زیربنای ۸۹۰۰ مترمربع

پست سازمانی: سرپرست کارگاه

احداث ۶ دستگاه سوله به همراه جرثفیل سقفی سایت NGL3200 پروژه: اهواز

پست سازمانی: سرپرست کارگاه و دفتر فنی

پروژه: احداث سوله ورزشی و ساختمان جنبی دانشگاه آزاد واحد سیرجان

پست سازمانی: مدیر پروژه

پروژه: احداث سوله های انبار جدید شرکت گاز استان یزد

پست سازمانی: مدیر پروژه

پروژه: احداث سوله ۱۲۰۰ متر مربعی پادگان امام حسن عسگری (ع)

پست سازمانی: مدیر پروژه

پروژه: احداث سوله ورزشی و ساختمان جنبی دانشگاه آزاد واحد شیروان

پست سازمانی: مدیر پروژه

پروژه: تعمیرات اساسی ۵۵ باب منازل کارگری شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

پست سازمانی: مدیر پروژه

پروژه: احداث کانال زیرگذر انبار نفت ری

پست سازمانی: مدیر پروژه

پروژه: احداث ساختمان شرکت بیمه سینا شعبه بندرعباس

پست سازمانی: مدیر پروژه

پروژه: احداث برج تولید خوراک آبزیان شرکت چینه

پست سازمانی: مدیر پروژه

پروژه: توسعه پارکینگ نفتکش های انبار نفت شهید بیخوش مشهد (EPC)

پست سازمانی: مدیر پروژه

پروژه: احداث ساختمان سلف سرویس و استادسرای دانشگاه دولتی تربت حیدریه با زیر بنای ۴۵۰۰ مترمربع

پست سازمانی: مدیر پروژه

1390- 1392

شرکت: عمران حصار
پروژه: احداث ساختمان پزشکی قانونی جنوب استان تهران
پست سازمانی: سرپرست کارگاه و دفتر فنی

1388- 1390

شرکت: آرین تیس
پروژه: مقاوم سازی مجتمع فرهنگیان شهر اندیشه
پست سازمانی: مسئول دفترفنی و کمک طراح

1386- 1388

شرکت: پارس مسکن الوند

پروژه : احداث بلوک های ۹۶ واحدی نیلوفر
پست سازمانی: مترور و مسئول اجرا

پروژه : احداث بلوک های۲۸۸ واحدی ارکیده
پست سازمانی: مسئول و سرپرست اجرا